Skip to content

inGenious View Energetski monitoring po meri uporabnika

Celovito spremljanje energentov in integracija poljubnega števila lokacij s kazalniki, poročili in analitiko, ki se popolnoma prilagodijo uporabniku.

Stopite v stik
Energetski monitoring po meri uporabnika

Izziv

Postline1

Stroški energije v proizvodnem obratu naraščajo kljub temu, da se cena energije in proizvodni procesi niso spremenili.

Rešitev

Postline2

Z vzpostavitvijo sistema inGenious View za spremljanje tokov in podatkov iz proizvodnje so v obratu lahko analizirali procese ter odkrili neenakomerno uporabo komprimiranega zraka, do katerega je prišlo zaradi puščanja enega od vodov. Uvedli so prilagojene kazalnike, spremljanje ciljev in povezane alarme, ki v prihodnosti zagotavljajo odkrivanje odstopanj v realnem času.

Učinek

Postline3

Puščanje komprimiranega zraka je odkrito in rešeno. Spremljanje v realnem času omeji tveganje neodkritih operativnih anomalij v prihodnosti in zagotovi hitrejši odzivni čas.

Izziv

Postline1

Mlekarna se je spopadala z zavrnitvami pošiljk zaradi neenakomerne temperature izdelkov in posledično nižje splošne kakovosti izdelka. Te okoliščine so zamajale zaupanje kupcev in ogrozile prihodnost poslovanja.

Rešitev

Postline2

Podjetje je s sistemom inGenious View spremljalo vsak člen hladne verige v enem centralnem sistemu, vključno s stalnim nadzorom temperature med proizvodnim in dostavnim procesom. S historizacijo podatkov so zagotovili avtomatizirano izdelavo poročil, ki potrjujejo, da varnost izdelka ni bila ogrožena med prevozom.

Učinek

Postline3

Kakovost končnega izdelka je bila izboljšana, kar je privedlo do večjega povpraševanja po izdelkih in posledično večjih naročil. Tveganje prihodnjih zavrnitev je bilo omejeno z boljšim sledenjem in odkrivanjem anomalij v dobavni verigi.

Izziv

Postline1

Računovodski oddelek proizvodnega podjetja je opazil posebej visoke stroške energije na enoto izdelka in njihovo nizko odvisnost od količine izdelka. Nižje količine proizvodnje običajno niso sorazmerne s stroški energije.

Rešitev

Postline2

Nameščen je bil inGenious View za spremljanje porabe energije na posamezni proizvodni liniji. Povezava s proizvodnim informacijskim sistemom je omogočila avtomatski izračun specifičnih energetskih kazalnikov na različnih intervalih in njihovo zgodovinsko primerjavo.

Učinek

Postline3

Primerjava je pokazala izjemno visoke kazalnike med vikendi, ki so jih povzročile zgodnje energijsko intenzivne priprave na proizvodnjo. Postopek priprave proizvodnje je bil optimiziran, da je ustrezal minimalnemu potrebnemu času, ki ga je zahtevala oprema, rezultat pa so bili nižji skupni stroški in nižji stroški energije na enoto izdelka.

Inea Ikone 2024 Ingenious 7

Učinkovit nadzor
vseh energetskih tokov

Celovito spremljanje različnih energentov, kot so elektrika, plin, toplota in komprimiran zrak. Vgrajeni alarmi takoj obvestijo o odstopanjih, kar pospeši odkrivanje neučinkovitosti, anomalij in izgub energije. Obdelava signalov iz proizvodnih naprav omogoča tudi primerjave energetske učinkovitosti med različnimi stroji in procesi.

Inea Ikone 2024 Ingenious 8

Integracija
razpršenih lokacij

Spremljanje energetskih tokov in proizvodnih virov je lahko centralizirano ne glede na lokacijo namestitve osrednjega sistema, ki je lahko postavljen lokalno ali v oblaku. Uporabniki lahko do vmesnika dostopajo kjerkoli in kadarkoli, kar pomeni, da lahko operater s katerekoli lokacije spremlja vse ostale, tudi dislocirane enote in se nemudoma odzove na morebitne alarme.

Inea Ikone 2024 Ingenious 9

Napredna analitika za
informirano odločanje

Ključni kazalniki, kot sta poraba energije in učinkovitost proizvodnje, ter možnost ustvarjanja in spremljanja kazalnikov po meri omogočajo informirano odločanje na vseh ravneh. Uporabniku prijazna intuitivna nadzorna plošča poenostavi razumevanje in odzivanje na več tisoč signalov. V celoti se lahko prilagajajo tudi avtomatsko generirana poročila, kar zagotavlja, da najpomembnejše informacije vedno pristanejo na pravem mestu.


Centralizirano
spremljanje energentov

Platforma omogoča spremljanje vseh vrst energentov, od elektrike do plina in toplote, ter vseh vrst signalov, s katerimi komunicirajo proizvodne naprave na enem mestu. Kombinacija pametnih in IoT naprav, proizvodnih bremen, senzorjev, števcev, digitalnih signalov, informacij iz proizvodnih sistemov in drugih poljubnih virov podatkov omogoča, da inGenious View na enem mestu nadzoruje celoten energetski sistem. Poveže se lahko tudi z že vgrajenimi sistemi za energetski management in njihove podatke združi s svojimi v celosten pogled.

View Body 1 Si

 

 

View Body 2 Si

Analitika in kazalniki
po meri uporabnika

Nastavitev prilagojenih kazalnikov je pomembna za spremljanje vsakega kompleksnega okolja. Napredni analitični pristopi, kot sta regresijsko modeliranje in CU-SUM, pa omogočajo določanje zelo specifičnih multivariatnih ciljev. Prilagodljivi pogledi in grafi nudijo jasen prikaz pomembnih podatkov, pri čemer ima vsak uporabnik proste roke pri vključevanju informacij, ki so v danem trenutku najbolj pomembne.

Glede na poslovne zahteve uporabnika lahko inGenious View avtomatsko poroča in alarmira tudi na podlagi kazalnikov po meri. To pomeni, da je lahko kazalnik sestavljen iz poljubnega števila signalov, med katerimi se izvajajo potrebne matematične in analitične operacije, sistem pa lahko avtomatsko zazna spremembe od običajnih oz. normalnih vrednosti tega kazalnika in uporabnika preventivno opozori na odstopanje.


Ključne funkcionalnosti

Inea Ingenious Ik Funkc 3 1

Daljinska
telemetrija

Sistem omogoča spremljanje oddaljenih lokacij in povezovanje z različnimi napravami prek namenske fizične in/ali brezžične komunikacije ali obstoječega omrežja napajalnih linij. Ta značilnost je bistvena za organizacije z geografsko razpršenimi lokacijami, saj omogoča boljše razumevanje širšega konteksta informacij in analizo energetske učinkovitosti v različnih okoljih.
Inea Ingenious Ik Funkc 3 2

Večuporabniška
podpora

Do sistema lahko hkrati dostopa poljubno število uporabnikov, ne glede na to, ali je sistem nameščen lokalno ali v oblaku. Vsak uporabnik ima lahko individualno prilagodljiv nabor dovoljenj in pogledov, prednastavljene uporabniške vloge pa omogočajo hiter dostop do ključnih informacij. Tako se lahko znotraj istega sistema član ekipe vzdrževalcev osredotoči na podrobno statistiko delovanja naprav, vodstvo podjetja pa na finančne projekcije.
Inea Ingenious Ik Funkc 3 3

Prilagodljivi
alarmi

Uporabniki lahko nastavijo prilagojene alarme za spremljanje katerekoli vrednosti ali kazalnika. Opozorila o odstopanju prejmejo prek e-pošte, SMS ali potisnih obvestil, kar omogoči takojšnje ukrepanje. V kritičnih primerih, ko komunikacija začasno ni na voljo, informacije ostanejo na varnem, zahvaljujoč funkciji shranjevanja in posredovanja (store-and-forward), ter se po ponovni vzpostavitvi omrežja samodejno shranijo.
Inea Ingenious Ik Funkc 3 4

Avtomatska historizacija
in poročanje

Vsi podatki, ki jih sistem zbere, so lahko shranjeni za nedoločen čas. To v primerih, ko je sledljivost ključnega pomena, kot so hladne verige in sprotna proizvodnja, omogoča avtomatsko izdelavo poročil po meri za vsa obdobja. Podatki so na voljo tudi za nadaljnjo analizo finančnih koristi nadgradnje na inGenious Flex za celovito upravljanje z energijo.

Pogosta vprašanja

inGenious View poleg prednastavljenih pogledov omogoča popolno prilagodljivost uporabniku, ki lahko komponente po meri nastavi sam. Določene kazalnike, poročila in alarme lahko z našim svetovanjem pripravimo skupaj ob prvi namestitvi inGenious View, uporabniški vmesnik pa omogoča prosto urejanje in dodajanje novih. To vključuje izbor podatkovnih točk, definiranje pragov in določanje meril za merjenje. Prav tako je v uporabniškem vmesniku preprosto nastaviti lokacijo prikaza na nadzorni plošči, način alarmiranja, pogostost avtomatskega poročanja in več.
Pri prenosu podatkov preko javnih internetnih povezav inGenious View zagotavlja visoko raven varnosti s pomočjo tehnologije VPN (Virtual Private Network). Ta tehnologija uporablja robustne metode šifriranja in avtentikacije, kot so SSL/TLS in IPSec ESP, ki ščitijo pred različnimi vrstami napadov. Zmožnost vzpostavitve več VPN povezav (tunelov) omogoča varno komunikacijo med različnimi končnimi točkami, pri čemer je vsaka povezava zaščitena z varnimi certifikati. Ta pristop zagotavlja, da so podatki varni in zaščiteni tudi pri prenosu na oddaljene lokacije ali mobilne naprave.
inGenious View omogoča povezovanje z različnimi merilniki, električnimi števci in napravami preko široke palete analognih signalov in komunikacijskih protokolov.   Merilnike fizikalnih veličin v sistem povežemo z uporabo analognih signalov, kot sta 4-20 mA ali 0-10V, ter preko protokolov, kot so Modbus, Profibus in CAN. Pametni električni števci se povežejo preko komunikacijskih kanalov, kot so DLMS/COSEM, Modbus, M-Bus in LoRa, z možnostjo žičnih (Ethernet, DSL, optika) ali brezžičnih (WiFi, 4G, LoRa) povezav. inGenious View podpira tudi IEC 60870-5-101 in 104 ter IEC 61850 Client prehod (gateway) na IEC 60870-5-104 Slave protokol.  Poleg tega lahko za posamezne primere razvijemo lastne komunikacijske vtičnike in se povezujemo na starejše merilnike, ki delujejo s pulznimi signali. 
inGenious sistem je zasnovan za enostavno integracijo z različnimi IT sistemi, kar omogoča izmenjavo podatkov preko API/RESTful tehnologije in drugih spletnih storitev. Podpora za dvosmerne povezave preko MQTT posrednikov dodatno razširja možnosti integracije, omogočajoč sistemom, da komunicirajo in delujejo sinhrono. Ta odprt pristop zagotavlja, da lahko inGenious View deluje kot osrednji sistem za energetski monitoring, ki se brez težav povezuje z obstoječimi poslovnimi, proizvodnimi in energetskimi sistemi, kar omogoča izboljšanje učinkovitosti in lažjo interoperabilnost in vzdrževanje.
inGenious View je sistem za celovit monitoring energije, ki pa ne omogoča upravljanja in vodenja naprav. Vse funkcionalnosti inGenious View so vključene v produkta inGenious Peak za izravnavo konic in inGenious Flex za aktivni odjem v industriji, ki poleg monitoringa omogočata tudi različne obsege vodenja naprav. Uporabnik se lahko za nadgradnjo na inGenious Peak ali Flex odloči kadarkoli, pred nadgradnjo pa je vedno narejena analiza potencialne prožnosti in učinka nadgradnje. S pomočjo zajetih podatkov obstoječega inGenious View je ta analiza pred nadgradnjo na inGenious Peak ali Flex hitrejša in bolj natančna. 
Nadgradljivost sistema inGenious View je načrtovana tako, da ohranja in integrira obstoječe nastavitve in konfiguracije. Modularna zasnova omogoča dodajanje novih funkcionalnosti brez izgube trenutnih podatkov ali potrebe po ponovni konfiguraciji. Pri nadgradnji se posebna pozornost posveča ohranjanju uporabniške izkušnje in delovnih procesov, da zagotovimo gladek prehod brez motenj delovanja primarnih procesov. Vsi produkti družine INEA inGenious so v celoti modularni, kar pomeni, da je nadgradnja programske opreme enostavna, dodatne fizične instalacije pa s tem olajšane. 

Kontaktirajte nas

Vas zanima več? Pošljite nam svoje sporočilo, tako da izpolnite obrazec. Z veseljem bomo stopili v stik z vami v najhitrejšem možnem času.


    Vaše osebne podatke bo INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s strankami in javnostjo, (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) obdelovala za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Če ste nam dali privolitev ( točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), da želite prejemati vam prilagojene e-novice in ponudbe, bomo predvidevanja o vaših zanimanjih obdelovali na podlagi vaše uporabe naših storitev (nakupi, povpraševanja), do vašega preklica. Od prejemanja e-sporočil se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.